Skip to main content

Детски отдел

Клуб Приятели на детски отдел

 

Клуб “Приятели на ДО” е доброволна детска неформална организация, създадена по инициатива на Детски отдел при РБ-Смолян. 
Ние участваме в организирането и провеждането на различни програми насърчаващи и стимулиращи четенето, осмислящи свободното време, показващи нашите творчески заложби, разкриващи възможности на библиотеките и Интернет в помощ на нашето обучение.
Нашият девиз е : “Четящите деца успяват”
Елате при нас!
Споделете вашите идеи!

 

За да се присъедините към клуба попълнете Заявление и го донесете в Детски отдел. Очакваме ви!

 

Членове на клуб „Приятели на книгата”

 1. Мария Красимирова Кетева
 2. Ангел Николаев Райчев
 3. Стоян Петков Чонгаров
 4. Йелиз Ерол Бачкова
 5. Петър Белев Василев
 6. Ивона Мирославова Башева
 7. Пламен Веселинов Стоянов
 8. Костадин Костадинов Бундов
 9. Лара Александрова Бох
 10. Рая Веселинова Ангелова
 11. Янис Митков Хаджиев
 12. Димитър Илиев Дамянов
 13. Мартина Бориславова Йорданова
 14. Андон Мирославов Милев
 15. Ивайла Здравкова Дукатева
 16. Силвия Светлинова Царева
 17. Никола Венциславов Хъмчев
 18. Елена Емилова Димова
 19. Алекс Веселинов Еленски
 20. Ралица Александрова Кикьова
 21. Антоанета Владимирова Колаксъзова
 22. Сара Венциславова Димитрова
 23. Нина Добрева Илиева
 24. Анна-Мария Томова Станчева
 25. Александра Златкова Ташева
 26. Гергана Василева Беевска
 27. Стефан Мирославов Караджов
 28. Василена Николаева Костадинова
 29. Борислава Здравкова Касачкова
 30. Виктор Венциславов Дренков
 31. Даная Минчева Кьоровска
 32. Антон Росенов Младенов
 33. Димитър Павлов Бозинаров
 34. Руси Миленов Хаджийски
 35. Янко Младенов Янчев
 36. Ивайло Ивелинов Хъсов
 37. Юлиана Кюлевчиева
 38. Каталина Валентинова Касапова
 39. Марина Петрова Михайлова
 40. Андрей Андреев Василев
 41. Латинка Мартинова Аначкова
 42. Анастасия  Христева Хаджихрисева
 43. Мария Николаева Пънева
 44. Лазар Кирилов Иванов
 45. Асен Здравков Буйков
 46. Владимир Емилов Петев
 47. Станислав Здравков Буйков
 48. Лития Анатолиева Карабова
 49. Каролина  Веселинова Царева
 50. Димитър Николов Искилиев
 51. Радина Иванова Сивкова
 52. Ивайла Валентинова Дойчева
 53. Нели Иванова Славчева
 54. Александър Георгиев Годев
 55. Ангел Ангелов Кючуков
 56. Стоян Георгиев Мусорлиев
 57. Яница Златарева
 58. Теодора Янковска
 59. Анастасия Георгиева