Skip to main content

Детски отдел

Актуално

Лятото, децата и библиотеката 2019

 

 Програма за ателиетата тук

 Регламент за участие:

 Заниманията по интереси ще се провеждат в Детски отдел зала "Игротека" от 9:30 до 12:30 ч. от понеделник до петък.

 В групите могат да участват ученици завършили първи до четвърти клас.

 Броя на децата в едно ателие е 15.

 Деца, които са записани в едно от ателиетата не могат да участват в следващите.

 Част от материалите се осигуряват от родителите.

 Необходимо е децата да си носят храна, вода и връхна дреха.

 Заявленията за участие се попълват от родител и могат да се вземата от Детски отдел на библиотеката, или да се изтеглят от тук